dinhvikhongday.net
Camera hành trình A45 - Thiết bị đa dụng dẫn đường chuyên nghiệp. - Thiết bị đa dụng dẫn đường chuyên nghiệp.
Thiết bị dẫn đường VietMap A45 có hình thức kiểu dáng được trau chuốt hơn, giao diện cảm ứng nhanh nhạy phù hợp với mọi loại xe.