dinhvikhongday.net
Cách xử lý khi thiết bị định vị không dây dùng pin mất tín hiệu
Thiết bị định vị không dây dùng pin mất tín hiệu có thể do một trong những nguyên nhân sau do phương tiện đi vào khu vực không có sóng hoặc sóng yếu, do thiết bị lâu ngày không được bảo trì, bảo dưỡng đúng cách.