dilodentalcenter.com
Implantet Dentare: Përfitimet, Rreziqet dhe Kostot.
Kohët e fundit, implantet dentare janë bërë shumë të përhapura. Çfarë janë implantet dentare? Implantet dentare janë një teknikë dentare që lejon zëvendësimin e një dhëmbi natyral me një artificial.Implanti është i përbërë nga një vidë e veçantë e bërë nga titani i cili, me anë të operacionit, futet në kockë duke zëvendësuar rrënjën e dhëmbit që mungon.Implant bashkohet me kockën dhe pas rreth tre muaji do të jetë në gjendje të mbajë një kapsulë qeramike që do të riprodhojë përsosmërisht një dhëmb të vërtetë.Sot dita, implanti mund të vendoset menjëherë pas heqjes së dhëmbit.Ky operacion ka kërkesa të mëdha nga pacientët sepse ata të mund të përmirësojnë menjëherë paraqitjen dhe buzëqeshjen së tyre.Gjithashtu është e mundur të vendosni disa implante në të njëjtën seancë pa përjetuar ndonjë dhimbje.Nëse është e nevojshme ju mund të rindëroni komplet tërë gojën dhe në një kohë shumë të shkurtër do të keni dhëmbë të përsosur dhe estetikë! Avantazhet e implanteve dentare. Implantet dentare mund të zëvendësojnë një ose më shumë dhëmbë, deri në të gjithë gojën dhe mbulon të gjitha funksionet e vetë dhëmbit, që nga përtypja deri në anën estetike.Implantologjia dentare bën të mundur arritjen e realizimit dhëmbëve që janë në aspektin funksional ashtu dhe estetik të barabartë me dhëmbët natyralë.Shkalla e suksesit e kësaj terapie është shumë e lartë, rreth 99.9%Implanti nuk ndikon në dhëmbët e tjerë, ndryshe nga ura ku për zëvendësimin e një dhëmbi duhet të
dilodentalcenter.com