digrep.bg
Обучение по авторско право за журналисти
Тази събота, 26 януари, Цифрова република, съвместно с партньорите ни от Асоциацията на европейските журналисти – България и проекта "За истината", проведоха в