digrep.bg
Препоръки на Съвета на Европа относно регулиране на отговорността на онлайн посредниците
На 7 март Съветът на Европа прие Препоръка относно ролите и отговорностите на интернет посредниците. Препоръките започват с изявлението, че Конвенцията за защита н