digrep.bg
Позиция на ЦР относно имплементирането на Маракешкия договор
Маракешкият договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, е приет през 2013 г. от държави-