digrep.bg
Комисията по правни въпроси на ЕП продаде правата на потребителите
Тази сутрин Комисията по правни въпроси на Европейския парламент гласува по доклада относно проектодирективата за авторското право в цифровия единен пазар. Резул