digrep.bg
AI и интелектуална собственост: публично обсъждане
Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) стартира публично обсъжане за влиянието на изкуствения интелект (AI) върху политиките за интелектуална со