digrep.bg
Нова уредба на колективното управление на права от март 2018
На 29 март влезе в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, с който се обособява цял нов дял (Дял втори „а”), посветен