digrep.bg
AI автор или на кого принадлежи авторското право върху компютърно генерирано съдържание?
Когато мислим за алгоритми и техните възможности, не мислим интуитивно за създаване на творчество. Напротив – математическата праволинейност на програмата често