diathevang.vn
Sau vụ ‘quan’ quận xây không phép, Thủ Đức kiến nghị cưỡng chế 33 trường hợp
UBND quận Thủ Đức kiến nghị cưỡng chế 33 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng