diathevang.vn
Nhà cho thuê bị chiếm dụng, hình sự hay dân sự?
Rất nhiều trường hợp ở TP.HCM nhà cho thuê bị chiếm dụng, chủ nhà cho rằng có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp, nhưng khi tố cáo chính quyền, côn...