diathevang.vn
Người nước ngoài sở hữu hàng trăm dự án nhà đất Việt Nam
Hàng trăm doanh nghiệp của người Việt đứng tên hộ người nước ngoài ở những dự án có vị trí 'nguy cơ ảnh hưởng quốc phòng, an ninh'. ...