diathevang.vn
Khánh Hòa ra văn bản khẩn yêu cầu kiểm tra dự án Ana Mandara
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra dự án resoft chắn biển Ana Mandara Nha Trang, báo cáo trước ngày 15/11....