diathevang.vn
Đủ chiêu câu khách của dân môi giới địa ốc
Tặng vàng, tặng xe, cam kết lợi nhuận, tổ chức cả tọa đàm để mời gọi khách hàng tham gia mua đất nền… là những gì mà dân môi giới địa ốc đang làm để kiếm...