diathevang.vn
Đô thị Đà Nẵng sẽ mở rộng về huyện Hòa Vang?
Hội thảo phản biện Dự án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được UBND thành phố tổ chức mới đây nhằm chốt phư...