diathevang.vn
Điều tra các vấn đề liên quan đến chủ đầu tư dự án Hưng Thịnh Cát Tường
Hai tuần nay, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Phòng Công an kinh tế điều tra lại từ đầu về các vấn đề liên quan đến Công ty Hưng Thịnh và các dự...