diathevang.vn
Đà Nẵng vẫn rối chuyện điều chỉnh quy hoạch
Ngày 8/11, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục tổ chức hội thảo phản biện Đồ án Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 – giai đoạn 4. Dù đã t...