diathevang.vn
Bình Định duyệt quy hoạch xây dựng Khu du lịch núi Xuân Vân, TP. Quy Nhơn
UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch núi Xuân Vân, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn......