diathevang.vn
Bảng giá đất mang nặng tính “áp đặt”
Nhiều chuyên gia cho rằng việc thẩm định bảng giá đất đang mang tính hình thức khi mà nhà nước chưa có cơ quan định giá chuyên nghiệp và hệ thống theo dõ...