diathevang.vn
Bản tin bất động sản sáng ngày 8/11: Một chung cư chuyển nhượng căn hộ bất hợp pháp
Bản tin bất động sản sáng ngày 8/11 có những nội dung đáng chú ý sau: Người dân tự rào đất trong khu đô thị tại Khánh Hòa; Đoạn đường 200m cõng 10 sàn gi...