diathevang.com
Vốn ngoại đổ vào bất động sản: Doanh nghiệp nội cẩn trọng sự thâu tóm
Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, doanh nghiệp ngoại sẽ chờ doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn, khó “sống” nổi, sẽ tiến hành thâu tóm, hoặc họ chờ bong bóng bất độ...