diathevang.com
Thiếu đất xây dựng trường học, “dư thừa” đất xây cao ốc thương mại?
Nhiều khu đô thị mọc lên ồ ạt, nhưng quên hạ tầng xã hội đi kèm, trong đó có hệ thống trường học đang là những bất cập trong quy hoạch của TP Hà Nội....