diathevang.com
Sơ tuyển nhà đầu tư Khu nhà ở đô thị Nhật Tựu hơn 158 tỷ đồng
Theo Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam, hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại xã Nhật Tựu, h...