diathevang.com
Quảng Ninh: Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
Sở Xây dựng Quảng Ninh yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản phải báo cáo về các giao dịch bất động sản đáng ngờ hay những giao dịch bằng tiền mặt có gi...