diathevang.com
Kinh doanh homestay: Chật vật tìm “chiêu” để cầm cự
Homestay xuất hiện ngày càng nhiều, đủ loại từ lớn đến nhỏ, từ mặt phố đến trong hẻm nhưng không còn hấp dẫn như trước. Tại Hội An (Quảng Nam), dịch vụ l...