diathevang.com
Đề xuất cơ chế rút ngắn thời gian thực hiện dự án
Thời gian qua, công tác bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng qua nhiều khâu thủ tục nên hầu hết các dự án triển khai rất chậm....