diathevang.com
Cán bộ văn phòng đất đai đến công an xin… được bắt!
Sau khi làm giả giấy tờ để chiếm đoạt 6 tỉ đồng, Soạn đến cơ quan điều tra đầu thú và đề nghị công an khởi tố và bắt giam mình....