diathevang.com
Bình Dương: Xử nghiêm các chủ đầu tư bất động sản sai phạm
Có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích s...