diaocthuthiem.info
Đại Quang Minh được giao làm hạ tầng tại 3 lô đất tại Thủ Thiêm | diaocthuthiem.info
Tp.HCM chấp thuận chủ trương giao Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư và tự bỏ chi phí để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại 3 lô đất 7-5, 7-9 và G-9 mà không yêu cầu thành phố hoàn trả chi phí. ây là....>>Đọc tiếp