diaocthuthiem.info
Dự án Thủ Thiêm Xi - GS E&C ( Hàn Quốc) | diaocthuthiem.info
Thủ Thiêm Xi là dự án mới tại khu đô thị Thủ Thiêm, được phát triển bởi chủ đầu tư GS E&C – tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. toạ lạc lại phân khu 3 Thủ Thiêm