diaockimoanh.org
Tuyến Metro số 1 sẽ kéo dài đến Đồng Nai và Bình Dương | Địa Ốc Kim Oanh
Người dân từ TPHCM trong tương lai sẽ có thể đi đến Đồng Nai và Bình Dương và ngược lại trên tuyến đường sắt đô thị (metro số 1), nhờ vào việc tuyến Bến ....