diaockimoanh.org
Tính đường kết nối sân bay Long Thành | Địa Ốc Kim Oanh
Dự án Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành (Sân bay Long Thành) đang ở giai đoạn chuẩn bị giải phóng mặt bằng, song đường kết nối đến nay vẫn chưa có.