diaockimoanh.org
Kết nối hai tuyến cao tốc trọng điểm đông nam bộ | Địa Ốc Kim Oanh
Tuyến cao tốc có mục tiêu kết nối 2 tuyến cao tốc trọng điểm Đông Nam Bộ đều do VEC đầu tư này có chiều dài 13 km, nằm trọn trong địa phận huyện Long Thành.