diaockimoanh.org
Hàng loạt cầu đường sẽ khởi công, hoàn thành trong năm nay
Loạt dự án trọng điểm dự kiến triển khai, hoàn thành trong năm 2020 được kỳ vọng khơi thông điểm nghẽn giao thông, thúc đẩy kinh tế TP.HCM tốt