diaockimoanh.org
Xúc Tiến Đầu Tư Đường Vành Đai 3 | Địa Ốc Kim Oanh
Ngoài việc xúc tiến đầu tư đường vành đai 3, tuyến đường vành đai 2 cũng đang được xây dựng 2 đoạn còn lại, đoạn 1 từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội và nút...