diaockimoanh.org
Đường Cao Tốc Long Thành - Dầu Giây | Địa Ốc Kim Oanh
Đường dẫn đường cao tốc bắt đầu tại điểm giao cắt với Đại lộ Mai Chí Thọ tại Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Đường cao tốc chạy về hướng đông.