diaockimoanh.org
Động Thổ Xây Dựng Công Viên 1,2 ha Và Đường Dẫn Cầu Đò Mega City
Sáng ngày 02.08.2017 công ty cổ phần địa ốc Kim Oanh tiến hành động thổ xây dựng công viên Mega Park trong dự án Mega City. Công viên gồm các hạng mục quảng