diaockimoanh.org
Công ty Kim Oanh group hỗ trợ nhân viên khắc phục thiệt hại sau bão | Địa Ốc Kim Oanh
Ngày 05/12/2017 tại văn phòng làm việc Quỹ Từ thiện Kim Oanh tỉnh Bình Dương đã diễn ra buổi trao tặng sẻ chia trước những gia đình của các bộ nhân viên Kim