diaockimoanh.org
“Bong bóng bất động sản” khó xuất hiện năm 2018 | Địa Ốc Kim Oanh
Đó là một trong những nội dung vừa được Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) nêu ra trong báo cáo tình hình thị trường bất động sản 10 tháng