diaockimoanh.org
Bình Dương thu hút đầu tư mạnh hơn trong thời gian tới | Địa Ốc Kim Oanh
Tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng nhằm tăng năng lực cạnh tranh, trong đó có cầu vượt Quốc lộ 13 đang giải tỏa đền bù và tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đang.