diaockimoanh.org
Bình Dương: Công Nghiệp Đang Tập Trung Về Phía Bắc | Địa Ốc Kim Oanh
UBND tỉnh cho biết, việc hình thành các KCN ở phía Bắc đã giúp tỉnh thu hút mạnh vốn đầu tư phát triển công nghiệp theo kế hoạch, quy hoạch và bảo đảm hài..