diaockimoanh.org
Năm 2020: Tỉnh Đồng Nai Chính Thức Xây Dựng Cầu Cát Lái Nhơn Trạch
Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết dự án cầu Cát Lái có tính chất rất quan trọng đối với Đồng Nai. Tỉnh sẽ dồn lực