dewerkkamer.nl
Is jouw WordPress website klaar voor de nieuwe privacywet (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet (AVG) in werking en gelden dezelfde privacy regels voor heel Europa. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Engelstalige benaming GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Door deze wet gaan er nieuwe regels gelden voor het