detepe.sk
Príprava tlačového pdf inzercie
Grafici pripravujúci časopisy sa často stretávaju s tým, že dodané tlačové PDF inzercií majú pochybnú technickú úroveň. Preto ponúkam moje osvedčene riešenie pre prípravu bezproblémového tlačového PDF z inzercie zalomenej v Adobe InDesign s použitím ppd Adobe PDF 9.0 a Acrobat Distiller. Požiadavky na tlačové PDF dokument ako kompozitné PDF verzia 1.4 (acrobat 5) a menej PDF musí mať zahrnuté všetky fonty (All …
DeTePe.sk