detepe.sk
Noa Snir – de.sign⁵
Zveme vás na dru­hou před­nášku cyklu de.sign, která se usku­teční 5. května v Praze, 6. května v Ústí nad Labem a 7. května v Plzni. Hos­tem bude izra­el­ská ilu­strá­torka Noa Snir, jejíž ilu­strace jsou plné kuri­óz­ních postav a situ­ací, které Noa kreslí svým svě­žím a záro­veň ori­gi­nál­ním způsobem. Ter­míny a místa konání přednášek: 5. května od 19.00 – Insti­tuto Cervan­tes, Praha 6. května od 17.00 – UJEP, Ústí nad Labem 7. května …
DeTePe.sk