detepe.sk
Kontinuálne číslovanie položiek v samostatných textových blokoch v InDesigne
Nastaviť automatické číslovanie titulkov, položiek zoznamu a iných komponentov textu v reťazených textových blokoch je pomerne triviálna záležitosť. Často je však potrebné číslovať zaradom aj položky, ktoré sú umiestnené v samostatných textových blokoch. Ako na to? Postup je tradične jednoduchý, nastavenie číslovania samostatných položiek prebieha v dvoch krokoch: 1. Vytvorte si nový typ zoznamu. V menu „Type“, v položke „Bulleted and …
DeTePe.sk