dautudinhcao.com
Pincoin – Thể thức bán ICO, hướng dẫn nạp tiền
Thể thức bán ico Pincoin, Ico sẽ được phân phối thành 3 giai đoạn theo thông báo của nhà cung cấp. Với số lượng coin lớn thì có thể quá trình bán ICO của PINCOIN sẽ trở nên dễ dang với các nhà đầu tư hơn. Vì vậy, tùy tình hình mà các