datnencanhotphcm.com.vn
WB dự báo kinh tế Việt Nam năm 2018 ở mức 6,5% - Đất nền căn hộ TP HCM
Theo báo cáo Cập nhật Kinh tế Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương được Ngân hàng Thế giới (WB) mới công bố, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn ổn định trong năm 2018 ở mức 6,5% tuy vẫn còn rủi ro và thách thức. WB cho rằng, tăng trưởng và ổn định [...]