datnencanhotphcm.com.vn
Nên dọn bàn thờ trước hay sau khi cúng ông Táo - Đất nền căn hộ TP HCM
Nội dung bài viết1 Nên dọn bàn thờ vào lúc nào là đúng nhất2 Cách lau dọn bàn thờ tránh “động tài, tán lộc” và “hút tài lộc, vượng khí” Hằng năm vào ngày 23 tháng chạp trong mỗi gia đình chúng ta đều tiến hành đưa ông công, ông táo. Có không ít bạn [...]